Nätlåna

En till WordPress-webbplats

Fastighetslån för företag

För att kunna äga och driva fastigheter och göra det till en lönsam investering krävs ofta ett omfattande startkapital. Det är här fastighetslån kommer in. Det är en vanligt förekommande typ av finansiering för företag, som vanligen tas för att köpa eller renovera hyresfastigheter.

Låna och köp hyresfastighet

Med ett beviljat fastighetslån är det möjligt för ett företag att få finansiering för större delen av fastigheten – vanligen upp till 80 %. Eftersom långivaren har fastigheten som säkerhet kan de ta över den om återbetalningen av lånet uteblir. Läs mer om vad ansökan ska innehålla och hur räntan påverkas nedan.

Ansökan

När du ansöker om fastighetslån behöver du bifoga en detaljerad affärsplan och information om både din finansiella situation och information om den aktuella fastigheten. Chansen för att få ett lån med så bra villkor som möjligt ökar om du har en fläckfri finansiell historik och god kreditvärdighet.

Ränta

Generellt sätt är räntan för ett fastighetslån högre än andra typer av företagslån. Den påverkas av olika faktorer, som storlek på lånet, vilken löptid som är satt, säkerhetens värde (fastigheten) och din kreditvärdighet.

Fastigheter som investering

En investering i fastigheter är en långvarig investering som på sikt kan ge mycket god avkastning. Det är dock inte en helt säker investering, utan det finns en del risker som är viktiga att ha i åtanke innan du ansöker om lån. Här nedan listar vi både för- och nackdelar med att investera i fastigheter.

Fördelar

  • Stabil avkastning: Genom hyresintäkter kan fastigheter ge en stabil ström av inkomst
  • Värdestegring: Värdet på fastigheten kan öka över tid, vilket kan medföra potentiell vinst 
  • Inflationsskydd: I tider av inflation anses investeringar i fastigheter vara smart, då hyrorna ofta höjs

Risker

  • Värdefluktuationer: Värdet på fastigheten kan falla, vilket kan leda till ekonomiska förluster 
  • Hyresrisker: Det kan bli svårt att hitta hyresgäster eller få hyran betald i tid
  • Underhållskostnader: Det kan vara kostsamt att äga fastigheter då de kräver regelbundna renoveringar och löpande underhåll 

Långivare inom fastighetslån

Kameo

Kameo erbjuder fastighetslån med hög avkastning för företag. De fokuserar på att finansiera mindre projekt inom fastighet, med fokus på bostäder och kommersiella fastigheter. Kameo erbjuder flexibla lånealternativ, konkurrenskraftiga villkor med lån i olika storlekar och korta löptider. De har en snabb och effektiv ansökningsprocess så att du snabbt får besked om lånet. 

Besök Kameo.se

SBAB

SBAB är en bank som specialiserat sig på bolån och fastighetslån. De erbjuder en rad olika fastighetslån för att tillgodose behoven hos bland annat fastighetsbolag, byggbolag och fastighetsutvecklare. SBAB har lång erfarenhet av fastighetsfinansiering och kan erbjuda kundanpassade lösningar. 

Besök SBAB.se

IMH finans

IMH finans är en oberoende aktör som erbjuder rådgivning och förmedling av fastighetslån. De erbjuder snabba och flexibla fastighetslån till små och medelstora företag. De fokuserar på att tillhandahålla lösningar för fastighetsrelaterade projekt, inklusive: byggprojekt, markutveckling och brygglån.

Besök IMHFinans.se

 

Swedbank

Swedbank är en av Sveriges största banker och erbjuder ett brett utbud av lån. De erbjuder en rad olika fastighetslån för att tillgodose behoven hos både små och stora företag. Swedbank har lång erfarenhet av fastighetsfinansiering och kan erbjuda individuella lösningar. 

Besök Swedbank.se