Nätlåna

En till WordPress-webbplats

Fiberlån

Sverige ligger i den absoluta framkanten när det gäller att erbjuda fibernät till så många personer som möjligt. Jämfört med grannländerna har klart fler tillgång till bredband via fiber i Sverige. Redan idag har omkring 80% av den svenska befolkningen möjlighet att ansluta till fiberoptik och målsättningen är ca 90 procent av alla hushåll samt företag kommer ha bredband med minst 100 Mbit/s år 2020, en målsättning som ter sig rimlig enligt Post- och telestyrelsens (PTS) prognoser där man bedömer att 87-90 procent kommer att vara fiberanslutna 2020.

I dagsläget är uppskattningsvis 55-65% av de svenska hushållen anslutna till fiber. Ett skäl till att inte fler anslutit sig är att det oftast kostar en del. Dock erbjuds stöd på 40-70% i många län i landet till projekt där utgifterna överstiger 100 000 kr.

Ett alternativ för den som saknar de nödvändiga pengarna är att söka finansiering genom så kallade fiberlån. Flera banker och kreditgivare erbjuder fiberlån utan säkerhet för dig som tänkt investera i utbyggnad av fiberkabel till din fastighet. I praktiken fungerar fiberlån precis som vilket annat privatlån som helst, men storeken på lånebeloppet och löptiden är anpassad efter ändamålet.

Följande banker & kreditgivare erbjuder fiberlån:

  • PayEx fiberlån – Maxbelopp 25 000 kr
  • Sparbankerna i Sverige – Maxbelopp 30 000 kr
  • Delbetalning via Telia Finance

Fler finansieringsmöjligheter hittar i vår lista med kreditgivare.